Ochrana osobních údajů

Publikoval Zora Navrátilová
0 Komentáře

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám svěřili, a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Na našich stránkách Jóga a Relax se věnujeme poskytování informací o józe a relaxaci, a je pro nás důležité, abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili bezpečně. Veškeré osobní informace, které od vás získáváme, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními normami ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnete, například při registraci do našeho newsletteru nebo při vyplňování kontaktního formuláře. Tyto informace využíváme k poskytování našich služeb, zlepšení obsahu webové stránky, komunikaci s vámi a případně také k marketingovým účelům. Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uložené, a to kdykoliv požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání, pokud nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo nevyžaduje jejich uchování zákon. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo k přenosu údajů jinému správci. Veškeré tyto požadavky nám můžete sdělit prostřednictvím emailu na adresu [email protected].

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Vlastníkem webových stránek je Zora Navrátilová s adresou: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, Česká republika. Emailová adresa pro vaše dotazy a požadavky je [email protected].

Napsat komentář