Ochrana osobních údajů

Publikoval Zora Navrátilová
0 Komentáře

Ochrana osobních údajů

Jóga a Relax, provozovaná Zorou Navrátilovou, se zavazuje chránit soukromí našich uživatelů a zajišťuje ochranu jejich osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti týkající se vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

K shromažďování osobních údajů dochází při registraci na našem webu, při objednávce služeb či při přihlášení k odběru novinek. Shromažďujeme jména, e-mailové adresy a další kontaktní informace, které nám uživatelé dobrovolně poskytnou. Tyto údaje používáme k poskytování požadovaných služeb, k zlepšení kvality našeho webu, ke komunikaci s uživateli a k informování o novinkách a akcích. Respektujeme váš právo na soukromí a zaručujeme, že vaše údaje jsou uchovávány bezpečně a nikdy nebudou prodávány, sdíleny či poskytovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, jakož i právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K vykonání těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Kromě toho máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není prováděno v souladu s právními předpisy.

Pro podrobnější informace o vašich právech a způsobech jejich uplatnění prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vašich osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat na adrese:

  • Zora Navrátilová
  • Mendlovo náměstí 1a,
  • 603 00 Brno,
  • Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář